5- شور حسینی: منطق سیال


چه منطق سیالی 
       در کلام سرخ این قبیله
                                  موج می‌زند
فلسفه نمی‌بافم
      سخن از گلوی تُردی است
که صادقانه 
           بر فراز منبر برآمد
و بلاغت را به عرش رسانید

 

   

به روایتی صادق و صمیمی
استثنایی بزرگ 
     در تاریخ فوران
   سَیَلانی بی سقوط
فریادی متصاعد
        که با سه شعله زبانه کشید        

             ***

به آفتاب بگو
غرور کور حرمله 
               آیا مجاب خواهد شد؟

از: سید حسن حسینی، گنجشک و جبرئیل، (چاپ پنجم، تهران: نشر افق، 1384)، صفحات 55و 56.

/ 2 نظر / 134 بازدید
مادر

نمایش زیبایی از تفاوت! شیرخواره ای در اوج هستی و مقابل او در گودترین چاه مذلت!!

مادر

نمایش زیبایی از تفاوت! شیرخواره ای در اوج هستی و مقابل او در گودترین چاه مذلت!!